Giới thiệu
1 (20%) 2 votes

Hồng Quang được biết đến là thương hiệu phát triển công nghệ máy chủ của các hãng hàng đầu thế giới : IBM, HP trên 20 năm.

Đến năm 2011, Hồng Quang Telecom được thành lập với sứ mệnh tiếp tục phát triển mở rộng theo xu hướng công nghệ mới cung cấp đến Khách Hàng các giải pháp tích hợp hệ thống, dịch vụ CNTT trên nền tảng công nghệ các hãng như :

 • MICROSOFT
 • CISCO
 • IBM
 • HP
 • ABBOR
 • F5
 • JUNIPER
 • CHECK POINT
 • EMC
 • NETAPP
 • vv…

HỒNG QUANG đuợc lập ra với sứ mệnh duy nhất là Cung cấp sản phẩm và dịch vụ CNTT tốt nhất cho khách hàng nhằm cụ thể hóa mong uớc “Nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp bằng hệ thống CNTT – Add your value with IT System”.HỒNG QUANG đuợc xây dựng dựa trên đội ngũ nhân sự giỏi, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm thiết kế, quản lý và triển khai các hệ thống CNTT lớn tại Việt Nam
HỒNG QUANG hoạt động chuyên nghiệp trong linh vực tu vấn, thiết kế, cung cấp và triển khai các giải pháp CNTT đòi hỏi nhiều về chiều sâu lẫn chiều rộng như:

 • Hệ thống hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin dựa trên các sản phẩm mới nhất của các hãng Cisco, IBM, HP, Siemens, AMP, Clipsal, Microsoft, Symantec, Kaspersky, Astaro, Allied Telesys…
 • Hệ thống luu trữ tập trung như DAS, NAS, SAN
 • Trung tâm tích hợp dữ liệu (Cooperate data center)
 • Trung tâm phục hồi dữ liệu khi có thảm họa xảy ra ( Disaster recovery center)
 • Hệ thống ảo hóa: VMWare, Microsoft Hyper-V, Citrix
 • Hệ thống bảo mật toàn diện cho mạng máy tính dựa trên các tiêu chuẩn, quy định, quy trình bảo mật và căn cứ pháp lý rõ ràng như: Tiêu chuẩn qui định trong ISO/IEC 27000:2005(E) – Information technology – Security techniques  – Information security management systems – Requirements (Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu).
 • Các huớng dẫn trong ISO/IEC 17799:2005(E) – Information technology – Security techniques – Code of practice for Information security management (Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Qui tắc thực tiễn cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin).
 • Các giải pháp, khuyến cáo, mô hình và sản phẩm bảo mật của các hãng bảo mật nhu Cisco, Check Point, Microsoft, Astaro, Kaspersky….
 • Các dịch vụ mạng vận hành trên hệ thống hạ tầng CNTT nhu: LDAP/Directory; DNS; WINS; DHCP; Digital Certificate; Radius; File; Web; Email; Database system (SQL, Oracle); Video Conferencing (Hardware & software); VoIP; Antivirus & anti spam; Firewall; IDS/IPS; Backup…

HỒNG QUANG – NĂNG LỰC KỸ THUẬT :

 • 04 đại học chuyên ngành CNTT và Viễn Thông.
 • 01 Tiến si mạng Cisco (CCIE)
 • 02 kỹ su Cisco và bảo mật hệ thống mạng(CCNP; CCSP)
 • 03 Quản trị mạng Cisco (CCNA)
 • 02 Kỹ su cabling ( AMP-Krone & Clipsal Engineer)
 • 01 Kỹ su hệ thống Microsoft ( MCSA, MCSE, MCSE Messaging base on MS Windows
 • 2003 & MS Windows 2008)
 • 01 Kỹ su bảo mật hệ thống Microsoft ( MCSA, MCSE, MCSE Security base on MS
 • Windows 2000, MS Windows 2003 & MS Windows 2008) _ 01 Kỹ su quản trị hệ thống SUN Solaris (System Administration for the Solaris) _ 01 Kỹ su quản trị hệ thống Linux

HỒNG QUANG – SẢN PHẨM DỊCH VỤ:

 • Hệ thống máy chủ
 • Hệ thống lưu trữ tâp trung ( DAS, NAS, SAN)
 • Hệ thống cáp mạng ( Cáp quang, cáp đồng..)
 • Hệ thống tổng đài điện thoại
 • Máy tính trạm, máy tính xách tay
 • Thiết bị bảo mật thông dụng và chuyên dụng ( Firewall, IDS/IPS…)
 • Thiết bị kết nối mạng viễn thông và
 • CNTT( Switch, Hub, Router, Contact center, DSLAM, NTU, Modem ADSL, Modem GSHDSL, Modem Quang, …)
 • Phần mềm bản quyền
 • Dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống mạng viễn thông và CNTT
 • Hệ thống hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin dựa trên các sản phẩm mới nhất của các hãng Cisco, IBM, HP, Siemens, AMP, Clipsal, Microsoft, Symantec, Kaspersky, F5, …
 • Hệ thống luu trữ tập trung nhu DAS, NAS, SAN
 • Trung tâm tích hợp dữ liệu (Cooperate data center)
 • Trung tâm phục hồi dữ liệu khi có thảm họa xảy ra ( Disaster recovery center)
 • Tư vấn, thiết kế, cung cấp, triển khai và bảo trì hệ thống luu trữ tập trung SAN và Server Blade system dựa trên sản phẩm của IBM nhằm mở rộng dung luợng luu trữ của hệ thống SAN hiện tại và nâng cao tính sẵn sàng và khả nang chịu lỗi của hệ thống co sở dữ liệu và các ứng dụng vận hành trên hệ thống SAN ( Database SQL Clustering, Web portal, System P….).