Rate this post

BẢNG GIÁ CISCO

Hồng Quang trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bảng Giá Cisco tham khảo

Để được Cung Cấp Giá Tốt Nhất và tình trạng hàng hóa. Xin vui lòng liên hệ 0908460891 – 0913 093 601

BẢNG GIÁ CISCO – SWITCH LAYER 2

WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base 29,370,600 https://hongquang.net
WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base 56,586,600 https://hongquang.net
WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite 16,443,000 https://hongquang.net
WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite 28,236,600 https://hongquang.net
WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base 54,318,600 https://hongquang.net
WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite 76,998,600 https://hongquang.net
WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X 24 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite 42,978,600 https://hongquang.net
WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite 70,194,600 https://hongquang.net
WS-C2960+48PST-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base 97,410,600 https://hongquang.net
WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base 95,142,600 https://hongquang.net

BẢNG GIÁ CISCO – SWITCH LAYER 3

WS-C3560X-48T-S Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base 170,100,000 https://hongquang.net
WS-C3560X-24T-S Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base 97,524,000 https://hongquang.net
WS-C3560X-24T-L Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base 77,112,000 https://hongquang.net
WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base 97,524,000 https://hongquang.net
WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base 77,112,000 https://hongquang.net
WS-C3750X-24T-E Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services 238,140,000 https://hongquang.net

BẢNG GIÁ CISCO – ROUTER

CISCO1921/K9 C1921 Modular Router  2 GE  2 EHWIC slots  512DRAM  IP Base 27,102,600 https://hongquang.net
CISCO1941/K9 Cisco 1941 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base 36,174,600 https://hongquang.net
CISCO1941-SEC/K9 Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK 56,586,600 https://hongquang.net
CISCO2901-SEC/K9 Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK 65,658,600 https://hongquang.net
CISCO2901-V/K9 Cisco 2901 Voice Bundle  PVDM3-16  UC License PAK  FL-CUBE10 65,658,600 https://hongquang.net
C2901-VSEC-SRE/K9 Cisco 2901  SRE 300  PVDM3-16  UC and SEC License PAK bundle 97,410,600 https://hongquang.net
CISCO2911/K9 Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB 61,122,600 https://hongquang.net
CISCO2911-SEC/K9 Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK 81,534,600 https://hongquang.net
CISCO2921/K9 Cisco 2921 w/3 GE 4 EHWIC 3 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB 83,802,600 https://hongquang.net
CISCO2921-SEC/K9 Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK 104,214,600 https://hongquang.net

BẢNG GIÁ CISCO – FIREWALL

ASA5505-BUN-K9 ASA 5505 Appliance with SW  10 Users  8 ports  3DES/AES 13,494,600 https://hongquang.net
ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW  8GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES 204,006,600 https://hongquang.net
ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW  6GE Data  1 GE Mgmt  AC  3DES/AES 113,286,600 https://hongquang.net
ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW  6GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES 90,606,600 https://hongquang.net
ASA5515-SSD120-K9 NGFW ASA 5515-X w/ SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES SSD 120G 120,090,600 https://hongquang.net

BẢNG GIÁ CISCO – DÒNG SWITCH NHỎ

SG90D-08-AS SG90D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch 1,791,720 https://hongquang.net
SF90D-16-AS SF90D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch 1,769,040 https://hongquang.net
SF90-24-AS SF90-24 24-Port 10/100 Switch 3,061,800 https://hongquang.net
SG90D-08-AS SG90D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch 1,791,720 https://hongquang.net
SG92-16-AS SG92-16 16-Port Gigabit Desktop Switch 5,034,960 https://hongquang.net
SG92-24-AS SG92-24 Compact 24-Port Gigabit Switch 7,166,880 https://hongquang.net
SRW2008-K9-NA SG 300-10 10-port Gigabit Managed Switch 7,234,920 https://hongquang.net
SRW2016-K9-EU SG 300-20 20-port Gigabit Managed Switch 12,383,280 https://hongquang.net
SRW2024-K9-EU SG300-28 28-port Gigabit Managed Switch 17,758,440 https://hongquang.net
SF300-24PP-K9-EU SF300-24PP 24-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks 17,781,120 https://hongquang.net
SF300-48PP-K9-EU SF300-48PP 48-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks 33,180,840 https://hongquang.net
SF500-24-K9-G5 24-port 10/100 Stackable Managed Switch with Gigabit Uplinks 13,381,200 https://hongquang.net
SF500-48P-K9-G5 48-port 10/100 POE Stackable Managed Switch w/Gig Uplinks 46,766,160 https://hongquang.net
SRW224G4-K9-EU SF300-24 24-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks 7,552,440 https://hongquang.net
SRW248G4-K9-EU SF300-48 48-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks 17,282,160 https://hongquang.net
MGBLH1 Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver 7,078,680 https://hongquang.net
MGBLX1 Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver 5,475,960 https://hongquang.net
RV082 10/100 8-Port VPN Router 8,837,220 https://hongquang.net
RV082-AU 10/100 8-Port VPN Router 8,837,220 https://hongquang.net
RV082-EU 10/100 8-Port VPN Router 9,460,500 https://hongquang.net
RV082-UK 10/100 8-Port VPN Router 9,460,500 https://hongquang.net
RV180-K9-NA Cisco RV180 VPN Firewall 4,051,320 https://hongquang.net
RV180-K9-G5 Cisco RV180 VPN Firewall 4,051,320 https://hongquang.net
RV180-K9-AU Cisco RV180 VPN Firewall 4,051,320 https://hongquang.net
WAP321-E-K9 Dual-Band Single Radio Access Point w/PoE (ETSI) 6,900,600 https://hongquang.net
WAP121-A-K9-NA Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (NA) 3,850,980 https://hongquang.net
E1200 Linksys E1200 Wireless-N Router 1,155,000 https://hongquang.net
E1700 Linksys E1700 Wireless-N Router 1,365,000 https://hongquang.net
EA2700 Linksys Smart WiFi Router EA2700 2,310,000 https://hongquang.net
EA6350 Linksys Smart Wi-Fi Router EA6350 Advanced Multimedia 3,255,000 https://hongquang.net
EA6900 Linksys Smart Wi-Fi Router EA6900 Gigabit and USB 3.0 4,515,000 https://hongquang.net
WRT1900AC Linksys Dual Band Gigabit AC Router WRT1900AC 6,300,000 https://hongquang.net
E8350 Linksys AC2400 Dual Band Gigabit Wi-fi Router E8350 6,825,000 https://hongquang.net
X1000 Linksys X1000 Wireless-N ADSL2+ Modem Router 1,575,000 https://hongquang.net